Menu

SQL

SQL SQL jest najbardziej znanym i rozpowszechnionym strukturalnym językiem zapytań, który służy do tworzenia, modyfikacji oraz zarządzania bazami danych. Wykorzystywany jest jako standardowe narzędzie umożliwiające dostęp do danych w różnych środowiskach, z różnym sprzętem komputerowym i różnymi systemami operacyjnymi. Posługując się językiem SQL można wykonać podstawowe operacje a mianowicie: wyszukiwać , wstawiać, modyfikować i usuwać [...]