Menu

PowerPoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint jest to jeden z produktów wchodzących w skład pakietu MS Office. Służy do przygotowania prezentacji w formie pokazu slajdów. Wykorzystywany jest najczęściej przy konferencjach, zebraniach, gdy trzeba w sposób jasny i czytelny przedstawić wyniki pracy.

Przy tworzeniu prezentacji można posłużyć się szeroka ofertą galerii szablonów, jak również narzędzi do tworzenia animacji i wszelkiego ruchu na slajdzie, tworzenia kształtów, diagramów, wykresów oraz wielu innych przydatnych elementów wykorzystywanych podczas prezentacji.

Przedmiotem szkolenia z obsługi programu Microsoft PowerPoint jest pełne poznanie i nabycie umiejętności korzystania z następujących możliwości:

• Wykorzystanie szablonów i kreatorów w tworzeniu nowego dokumentu.
• Wykresy w prezentacji, typ wykresu, formatowanie.
• Schematy organizacyjne i diagram w prezentacji.
• Tworzenie i formatowanie tabeli.
• Obiekty graficzne – wstawianie i formatowanie.
• Wstawianie i odtwarzanie filmów i dźwięków w prezentacji.
• Hiperłącza – wstawianie i formatowanie.
• Zmiany globalne w prezentacji – ustawienia i formatowanie wzorców slajdów, notatek – automatyzacja pracy.
• Budowa i wykorzystanie szablonów prezentacji, zapisywanie szablonów projektu.
• Animacja obiektu, animacja slajdu, animacja całej prezentacji.
• Ustawienia ekranowe prezentacji.
• Zapisywanie prezentacji

Zapraszamy na szkolenia komputerowe

http://www.it-akademia.com.pl/kategoria/szkolenia-z-aplikacji-biznesowych/